BORGE


A. Pelser       
Andre Kock en Seun       
Auto Zone       
B. Jonker       
B. Laubser       
B. Stols       
Better Brokers       
C. Rose       
C. van Heerden       
C.J. Blignaut       
CFC       
CM Holdings       
DeClercq Matthee       
D. Viviers snr.       
Ford       
G. Coetzee       
Gerbies Motors       
H. Swanepoel       
H. Dames       
J. Brink       
J. v.d. Berg       
J. v.d. Merwe       
K. Heyns       
K. Lombard       
K. Oosthuizen       
K. Smithers       
Kotze, Louw en Swanepoel       
L. Bredenkamp       
L. Pretorius       
Lockerbie Lodge       
M. Kock       
Mack's Petroleum       
Molopo Travel Inn       
NWU       
P. Jankowitz       
R. Khana       
P. Labuschagne       
P. van Neel       
Peace Haven Gastehuis       
Pick 'n Pay       
C. Fouche       
PM Fourie       
R. Pretorius       
S. Meyer       
J. Scholtz       
Steers       
Stellalander       
Suidwes       
Tokkie Ferreira       
Venter, Booysen en Ferreira       
J. Vermaak       
W. Bredenkamp       
W. v.d. Merwe       
Y. Reyneke       

HoŽrskool Vryburg
2008 - 2012
Webblad Terme & Voorwaardes
Webblad onderhou deur 
DotCom Vryburg