VAKKE & VAKKEUSES

                                     Subjects / Vakke  (Graad 10 - 12)
                   Afrikaans (Huistaal) / Afrikaans (Home Language)
                   Engels (Addisionele Taal) / English (Additional Language)
                   Setswana (Huistaal) / Setswana (Home Language)
                   Wiskunde / Mathematics
                   Wiskunde Geletterdheid / Maths Literacy
                   Fisiese Wetenskap / Physical Science
                   Lewenswetenskap / Life Science
                   Rekenaartoepassingstegnologie / Computer Applications Technology
                   Ingenieursgrafika & Ontwerp / Engineering Graphics & Design
                   Rekeningkunde / Accounting
                   Verbruikerstudie / Consumer Studies
                   Meganiese Tegnologie / Mechanical Technology
                   Siviele Tegnologie / Civil Technology
                   Elektriese Tegnologie / Electrical Technology
                   Geografie / Geography
                   Besigheidstudies / Business Studies
                   Tegniese Wiskunde / Technical Mathematics
                   Tegniese Fisiese Wetenskap / Technical Physical Science
                   Toerisme / Tourism 

 

 

 

 

HoŽrskool Vryburg
2008 - 2012
Webblad Terme & Voorwaardes
Webblad onderhou deur 
Dotcom